Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

SOSU KURSUS - Førstehjælp og Brandkursus

SOSU KURSUS

(12 timers Førstehjælp med særligt ansvar + 2 timers Elementær brandbekæmpelse

BESTIL DIN PLADS HER

https://cfa.nemtilmeld.dk

Formål

Formålet med uddannelsen er, at du får teoretisk forståelse og praktiske færdigheder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, således at du er i stand til at

 • Holde liv i eller genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykke eller et hjertestop
 • Slukke eller begrænse brand

Førstehjælp

Modulet førstehjælp indeholder:

 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Trinvis førstehjælp til bevidstløse
 • Stabilt sideleje
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Forhold ved større ulykker
 • Psykisk førstehjælp
 • Schok forebyggelse
 • Standsning af blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Håndtering af nakke, rygsøjle og bækkenbrud
 • Forbrændinger
 • El-ulykker
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Pludselig opståede sygdomme
 • Smerter i brystet og bughulen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Ændret bevidsthedstilstand
 • Kramper
 • Sukkersyge
 • Infektioner
 • Lejring af patienter

Kursusbevis

Du skal have deltaget i samtlige 12 timer for at få udleveret det kompetencegivende bevis.

Materiale

Du får udleveret en førstehjælpsbog, så du selv kan repetere. Der bliver også udleveret 1 lommeactioncard.

Elementær brandbekæmpelse

Modulet indeholder:

 • Slukning af brændende væsker
 • Brug af slukkere, brandtæppe og andre simple midler
 • Praktisk anvendelse af arbejdspladsens slukningsmateriel
 • Særlige farer i forbindelse med brand
 • Teoretisk viden om brand

Kurset er kompetencegivende.

Materiale

Du får udleveret bogen "elementær brandbekæmpelse", under uddannelsen

Betingelser:

Ved framelding senere end 2 uger før kursets start, opkræves der 50% af kursusprisen.

Ved udeblivelse opkræves det fulde beløb af kursusprisen.

Kurset gennemføres ved min. 8 tilmeldinger.

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms

Pris pr. person

Ring for hold pris

Ring til 4046 9603, såfremt du ønsker en enkelt plads