Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

FØRSTEHJÆLP FOR VOKSNE MED ANSVAR FOR BØRN

( 7 Timers førstehjælp)

FORMÅL

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på børn.

Deltageren skal lære at give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning, både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra det sundhedsfaglige personale på alarm 1-1-2.

Deltageren skal lærer at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.Deltageren skal lærer at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lærer at kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. skal lærer at

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

INDHOLD

Førstehjælpens fire hovedpunkter.

  • Tilkaldelse af hjælp.
  • Bevidsthedstilstande og livstruende blødninger (indre/ydre).
  • Forbrændinger/ætsninger/forgiftninger.
  • Demonstration i brugen af Hjertestarter (AED).

MÅLGRUPPE FOR KURSET

Alle

FORM

Undervisningen gennemføres med korte teoretiske indlæg, demonstrationer og praktiske øvelser.

INSTRUKTØR:

Min.1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Pris

6620,00.-