Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Medborgerførstehjælp

MEDBORGERFØRSTEHJÆLP

(7 Timers førstehjælp)

FORMÅL

Medborgeren skal lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren skal lærer at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren skal lærer at kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

INDHOLD

Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop"

Basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker"

Førstehjælp til akutopstået sygedom

Førstehjælp til akutte skader

MÅLGRUPPE FOR KURSET

Alle

FORM

Undervisningen gennemføres med korte teoretiske indlæg, demonstrationer og praktiske øvelser.

INSTRUKTØR:

Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Pris

6620,00.-