Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved ulykker

FØRSTEHJÆLP VED ULYKKER

( 2 Timer førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udførelse af relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren skal kunne skabe sikre forhold for sig selv og den tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren skal kunne yde en førstehjælp ved større ulykker samt nødflytte en tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i sin bil.

Deltageren skal få kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

INDHOLD:

Skabe sikkerhed og standse ulykken ved:

- El-ulykker.-Trafikulykker,- Drukneulykker,- Hængning og strangulering,- Brønd- og siloulykker,- Ulykker med maskiner,- Brandulykker

Nødflytning

Vurdering af personer og livreddende førstehjælp

Tilkalde hjælp

Bevisthedspåvirkning

Sideleje

Kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Alle

FORM:

Undervisningen gennemføres med korte teoretiske indlæg, demonstrationer og praktiske øvelser med hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet,

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

UDDANNELSEN SKAL GENNEMFØRES SAMMEN MED EN ANDEN BASISUDDANNELSES ELLER TILVALGSUDDANNELSE

Pris

3325,00.-