Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælpskursus til hjertestop

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

(4 Timer førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren skal lære at kunne give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter.

INDHOLD:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

  • Bevidsthedstilstand
  • ABC-Metoden
  • Stabilt sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Alle

FORM:

Undervisningen gennemføres med korte teoretiske indlæg, demonstrationer og praktiske øvelser med hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

min.1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 Kr per bog.

Pris

4.150,00.-