Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved småskader

FØRSTEHJÆLP VED SMÅSKADER

(1 1/2 timers førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lærer at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

INDHOLD:

Førstehjælp ved:

Småskader forårsaget af dyr og planter

Fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne

Tandskader

Næseblod

Mindre forbrændinger og ætsninger

Mindre stik og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Alle

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes sammen med en basisuddannelse

Pris

1650,00.-