Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

FØRSTEHJÆLP VED SKADER PÅ BEVÆGEAPPARATET INKL: HOVEDSKADER

(1 1/2 timers førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lærer at kunne handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren skal lære at kunne vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

INDHOLD:

Førstehjælp ved:

Knoglebrud

Led skader

Forstuvninger

Hjernerystelse

Åbent og lukker kraniebrud

Blødninger mellem hjerne og kranie

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Alle

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes sammen med en basisuddannelse

Pris

1650,00.-