Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp ved blødninger

FØRSTEHJÆLP VED BLØDNINGER

(1 1/2 timers førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lærer at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal lærer at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren skal lærer at kunne forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

INDHOLD:

Førstehjælp ved:

Større blødninger

Synlige mindre blødninger

Indre blødninger

Forebyggelse af kredsløbssvigt i forbindelse med blødninger

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Alle

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min. 1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes med en basisuddannelse

Pris

1650,00.-