Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælp til knallert

FØRSTEHJÆLP TIL KNALLERT

( 8 timers førstehjælp)

Indholds temaer:

4 timer førstehjælp ved hjertestop

4 timer færdselsrelateret førstehjælp til knallert

(Der vil på kurset være besøg af en politibetjent der gennemgår materialet fra Rådet fra sikkertrafik)

FORMÅL:

Kursisten skal kunne handle forebyggende i sin trafikadfærd som knallertkører, og reflekter over egen holdning til de typiske årsager der gør, at personer bliver dræbt og/eller kvæstet i trafikken.

Kursisten skal kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade, med knallert.

Kursisten skal kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED/Hjertestarter, i det tilfælde forefindes på skadestedet. De vil kunne overholde de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Kursisten skal kunne anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder, forebygge kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår.

INDHOLD:

Del 1 = 15 minutter: Indledning og præsentation

Del 2 = 40minutter: Forebyggelse med udgangspunkt i materialet fra DFR.

Del 3 = 25 minutter: ABC-metoden

Del 4 = 45 minutter: De 4 hovedpunkter

Del 5 = 30 minutter: Blødninger og kredsløbssvigt

Del 6 = 20 minutter: Psykisk førstehjælp

Del 7 = 60 minutter: Hjerte-Lunge-Redning

Del 8 = 60 minutter: AED/hjertestarter

Del 9 = 180 minutter: Cases og Situationsøvelses træning

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Personer der skal tage kørekort til knallert

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min.1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog. 

Pris

6620,00.-

 Er du køreskole og ønsker en fast pris aftale så ring og hør om vores fast pris aftale der giver en endnu billigere pris, samt hver 10 kursus gratis