Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Babyførstehjælp, For nybagte forældre og bedstefor

FØRSTEHJÆLP OG FOREBYGGELSE TIL BØRN

(førstehjælp for nybagte forældre, og bedsteforældre)

(2 1/2 Timers førstehjælp)

FORMÅL:

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveauet hos børn.

Deltageren Skal lære at kunne give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

INDHOLD:

Førstehjælp og forebyggelse af:

Småskader , klemme, snitte, fald mm.

Skoldning, forbrænding, ætsning

Børns sygdomstilfælde

Kvælning/strangulering

Fremmedlegemer i halsen

MÅLGRUPPE:

Nybagte forældre og bedsteforældre samt folk der omgås børn.

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del i det private hjem.

INSTRUKTØR:

Min. 1 førstehjælpsinstruktør med civil uddannelse i beredskabet.

Min. 5 deltager / Maks. deltager 15 pr. hold.

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift, der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Skal afholdes med en basisuddannelse

Pris

2470,00.-