Copenhagen First Aid

Hold samvittigheden ren, lær førstehjælp NU!

Førstehjælpsbevis, til dig der skal have kørekort

FØRSTEHJÆLP TIL BIL/ MC/ TRAKTOR

( 8 timers førstehjælp)

Indholds temaer:

4 timer førstehjælp ved hjertestop

4 timer færdselsrelateret førstehjælp bil/ MC/ traktor

(Der vil på kurset være besøg af en politibetjent der gennemgår materialet fra Rådet fra Sikkertrafik)

FORMÅL:

Kursisten skal kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne, samt udfører sikker livreddende førstehjælp til en tilskadekommen i forbindelse med trafik og færdselsrelateret ulykker på veje og gader.

Kursisten skal kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED/hjertestarter under hensynstagen til fornøden sikkerheds procedure og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Kursisten skal kunne yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygge kredsløbssvigt og yde psykisk førstehjælp.

Kursisten skal kunne handle forebyggende i sin trafikadfærd som bilist, og reflekter over egen holdning til de typiske årsager der gør, at folk bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

INDHOLD:

Del 1 = 20 minutter: Indledning og præsentation

Del 2 = 40 minutter: Forebyggelse med udgangspunkt i DFR og Rådet for Sikker Trafik’s materiale

Del 3 = 25 minutter: Håndtering af ulykker med de 4 hovedpunkter (m/ nødflytning)

Del 4 = 65 minutter: De livsvigtige systemer og A-B-C metoden

Del 5 = 20 minutter: Blødninger og kredsløbssvigt

Del 6 = 65 minutter: Hjerte-lunge-redning og Anvendelse af AED/hjertestarter

Del 6 =150 minutter: Case og Situationsøvelses træning

Del 7 = 80 minutter: Hjerte-lunge-redning, AED/hjertestarter og øvelse i følgende sikkerheds procedure

MÅLGRUPPE FOR KURSET:

Personer der skal tage kørekort

FORM:

Korte teoretiske indlæg men hovedvægten lagt på den praktiske del.

INSTRUKTØR:

Min.1 Uddannet instruktør under Dansk Førstehjælps Råd, med civil uddannelse i beredskabet.

Maks deltager 15 pr. hold

PRIS

Alle priser hos Copenhagen First Aid er Ekskl. moms og er beregnet ud fra kursusafholdelse hos kunden. Dvs. at alt lokale-leje samt forplejning er en udgift der afholdes særskilt af kunden selv. Endvidere er kursusbøger kun til låns under kursusforløbet, men kan købes for 85 kr. per bog.

Pris

6620,00.-

 Er du køreskole og ønsker en fast pris aftale, så ring og hør om vores fastpris aftale der giver en endnu billigere pris, samt hver 10 kursus gratis.